Monday , 31 August 2015 | دوشنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۴
           

تصویر ثابت

آخرین خبرها

بایگانی دسته بندی ها : نمونه سوالات پيام نور

نمونه سوالات رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان تمامی نیمسال ها

زمین شناسی

برای جستجو دکمه های Ctrl+F را از روی صفحه کلید فشار دهید و در کادر ظاهر شده نام درس و یا کد درس را جستجو نمائید نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۷۹ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه

علوم اجتماعی

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی جهت جستجو دکمه های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام درس و یا کد درس را جستجو نمائید. نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه کلیات حقوق ۱۲۲۳۰۰۱ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه ... بیشتر بخوانید »

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی

جغرافیا

جهت جستجو دکمه های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام و یا کد درس را جستجو نمائید. نام درس کد درس داناود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه ریاضیات 1-ریاضیات مقدماتی 1111002-1111300 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه زمین شناسی برای ... بیشتر بخوانید »

دانلود نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه رایگان

ادبیات

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ادبیات به همراه پاسخنامه برای جستجو کلید های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام و یا کد درس را جستجو فرمائید   نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه قواعد عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۱ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 دانلود پاسخنامه 92-2 T92 93-1 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات امتحانی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور تمام نیمسال ها با پاسخنامه رایگان

ریاضی

نمونه سوالات امتحانی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور تمام نیمسال ها با پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی دروس مشترک ریاضی عمومی ۱ ١١١١٠٣٢ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه رایگان مبانی ریاضیات ١١١١٠٣٣ 89-1 89-2 T89 90-1 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته تاریخ تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان

تاریخ

نمونه سوالات رشته تاریخ تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی روان شناسی اجتماعی ۱۲۱۷۱۶۱ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه رایگان مبانی علم سیاست ۱۲۲۲۰۸۸ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته فیزیک تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان

فیزیک

نمونه سوالات رشته فیزیک تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۱۸ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه رایگان ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۱۹ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور تمامی نیمسال ها با پاسخنامه رایگان

الهیات

نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور تمامی نیمسال ها با پاسخنامه رایگان نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور نیمسال اول 93-94 دانلود رایگان به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود سوالات بر اساس نیمسال تحصیلی زبان خارجه 1212249 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی تمام نیمسال ها به همراه پاسخنامه رایگان دانشگاه پیام نور

علوم تربیتی

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی تمام نیمسال ها به همراه پاسخنامه رایگان دانشگاه پیام نور دروس مشترک نام درس کد درش دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی کلیات فلسفه ۱۲۱۱۰۰۹ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه رایگان مقدمات تکنولوژی آموزشی ۱۲۱۱۰۱۱ 89-1 89-2 T89 ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته حسابداری کلیه نمیسال ها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه رایگان

حسابداری

نمونه سوالات رشته حسابداری کلیه نمیسال ها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 93-94 اضافه گردید. دروس مشترک دروس کد دروس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶ 89-1 89-2 T89 90-1 90-2 T90 91-1 91-2 T91 92-1 پاسخنامه رایگان 92-2 T92 93-1 93-2 T93 94-1 94-2 T94 95-1 95-2 پاسخنامه رایگان مبانی و ... بیشتر بخوانید »

Scroll To Top