Thursday , 8 October 2015 | پنج شنبه , ۱۶ مهر ۱۳۹۴
           

تصویر ثابت

آخرین خبرها

بایگانی دسته بندی ها : نمونه سوالات پيام نور

نمونه سوالات زیست شناسی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه

زیست شناسی

  نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال پاسخنامه ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۱۱۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ ... بیشتر بخوانید »

دانلود نمونه سوالات رشته علوم سیاسی به همراه پاسخنامه

علوم سیاسی

دانلود نمونه سوالات رشته علوم سیاسی تمامی نیمسال ها به همراه پاسخنامه نام درس کد درس دانلود نمونه سوالات بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه متون سیاسی به زبان خارجه ۱ ۱۲۱۲۰۳۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه متون سیاسی به زبان خارجه ۲ ۱۲۱۲۰۳۹ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان تمامی نیمسال ها

زمین شناسی

برای جستجو دکمه های Ctrl+F را از روی صفحه کلید فشار دهید و در کادر ظاهر شده نام درس و یا کد درس را جستجو نمائید نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۷۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه

علوم اجتماعی

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی جهت جستجو دکمه های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام درس و یا کد درس را جستجو نمائید. نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه کلیات حقوق ۱۲۲۳۰۰۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ... بیشتر بخوانید »

دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی

جغرافیا

جهت جستجو دکمه های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام و یا کد درس را جستجو نمائید. نام درس کد درس داناود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه ریاضیات ۱-ریاضیات مقدماتی ۱۱۱۱۰۰۲-۱۱۱۱۳۰۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه زمین شناسی برای ... بیشتر بخوانید »

دانلود نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه رایگان

ادبیات

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ادبیات به همراه پاسخنامه برای جستجو کلید های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده نام و یا کد درس را جستجو فرمائید   نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی پاسخنامه قواعد عربی ۱ ۱۲۱۳۰۰۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ دانلود پاسخنامه ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات امتحانی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور تمام نیمسال ها با پاسخنامه رایگان

ریاضی

نمونه سوالات امتحانی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور تمام نیمسال ها با پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی دروس مشترک ریاضی عمومی ۱ ١١١١٠٣٢ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه رایگان ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه رایگان مبانی ریاضیات ١١١١٠٣٣ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته تاریخ تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان

تاریخ

نمونه سوالات رشته تاریخ تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی روان شناسی اجتماعی ۱۲۱۷۱۶۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه رایگان ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه رایگان مبانی علم سیاست ۱۲۲۲۰۸۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته فیزیک تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان

فیزیک

نمونه سوالات رشته فیزیک تمامی نیمسال ها دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود بر اساس نیمسال تحصیلی ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۱۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه رایگان ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ پاسخنامه رایگان ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۱۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ ... بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور تمامی نیمسال ها با پاسخنامه رایگان

الهیات

نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور تمامی نیمسال ها با پاسخنامه رایگان نمونه سوالات رشته الهیات دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۳-۹۴ دانلود رایگان به همراه پاسخنامه رایگان نام درس کد درس دانلود سوالات بر اساس نیمسال تحصیلی زبان خارجه ۱۲۱۲۲۴۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ پاسخنامه رایگان ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ... بیشتر بخوانید »

Scroll To Top